De wedstrijd

Deze prijsvraag wordt financieel mogelijk gemaakt door het Bouwfonds en georganiseerd door het Nirov, het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Het biedt jonge ontwerpers de kans een visie te presenteren op ruimtelijke thema’s waar de vakwereld nú over praat. Het Bouwfonds en het Nirov willen graag investeren in jong ontwerptalent en in een betere Nederlandse wedstrijdcultuur. Bovendien stimuleert de prijsvraag de discussie over actuele ruimtelijke vraagstukken met creatieve energie.

Twee rondes
De prijsvraag bestaat uit twee rondes. De eerste ronde is een openbare ideeënprijsvraag, waarin de nadruk ligt op de creativiteit van het concept. De jury beoordeelt de inzendingen en nomineert vervolgens drie ontwerpteams. De tweede ronde is een meervoudige opdracht, waarin de drie teams hun ontwerp uitvoerbaar moeten maken. De jury wijst vervolgens de winnaar aan.

In het Archief

Powered by WishList Member - Membership Software