Opdrachten

1e ronde: ideeënprijsvraag

Wat is de opgave?

Ontwikkel een nieuwe, duurzame woon- en gebruiksvorm in het Groene Hart
Laat zien hoe je op hoog kwaliteitsniveau rood kunt ontwikkelen en tegelijkertijd het groen niet aantast maar juist versterkt. Dit vraagt om een creatieve aanpak en deskundigheid in landschapsarchitectuur, stedenbouwkunde, architectuur, planologie, ontwerp en zelfs exploitatie. We vragen jullie om een prikkelend, vernieuwend idee voor wonen, werken en recreëren in het groen.

Woon- en verblijfsgebied
Ontwerp een woon- en verblijfsgebied aan de rand van een kleinere gemeente in het Groene Hart, op agrarische grond. Richt dit gebied in voor een brede doelgroep en met verschillende functies. Denk bijvoorbeeld aan starters, randstadbewoners met woning als tweede verblijf, senioren, bedrijven, verblijfstuinen, enz. We vragen je om een nieuwe benadering van het wonen in het Groene Hart. Het ontwerp moet een onderscheidend karakter hebben, dus geen standaard nieuwbouwbuurt. Ontwikkel een wijk van 10 hectare die in harmonie is met het landschap, die de groene kwaliteit van het landschap versterkt. Geen implantaat, maar een aanwinst.

Groengebied
Ontwerp daarnaast een groengebied dat direct aan de woonvorm ligt en tien maal zo groot is, dus 100 hectare. Neem daarbij een traditioneel weidegebied als uitgangspunt. Benut de gebruiks- en belevingswaarde van dit bestaande groengebied om te komen tot een nieuwe inrichting. Het moet een groengebied zijn met een hoge landschappelijke en natuurlijke kwaliteit, een goed recreatief gebruik, gecombineerd met een agrarische of agrarisch getinte invulling.

Exploitatieplan
Zorg voor een duurzame relatie tussen de woonvorm en het groen. Het ontwerp moet een creatief financieel plan bevatten voor behoud en vooral ontwikkeling van groenvoorzieningen in en aan de rand van de woonbuurt. Een vereiste is daarom een exploitatie- en beheerplan voor het woongebied. Vanuit dit exploitatieplan moet worden geïnvesteerd in de totstandkoming èn het langdurig financieel beheer van het te ontwerpen groengebied. Bij het ontwikkelen van dit plan ben je niet gebonden aan een traditioneel exploitatieplan: ook het vormen van een fonds dat voor jaarlijkse exploitatiebijdragen kan zorgen behoort bijvoorbeeld tot de mogelijkheden.

2e ronde: meervoudige opdracht

In de tweede ronde werken de drie genomineerde teams hun ontwerp voor een specifieke locatie zo uit dat het ook daadwerkelijk uitvoerbaar is. Ze ontvangen hiervoor een vergoeding van € 6.000,- per team. De jury let nu ook op de strategische, technische en financiële onderbouwing van het eindontwerp en op de omgang met de kwaliteiten van de locatie. Het winnende ontwerpteam van de Bouwfonds Ontwerpprijsvraag ontvangt een prijzengeld van € 15.000,-.

In het Archief

Powered by WishList Member - Membership Software